Tevrat Nedir?

0
3208

Tevrat, İbrani halkının kutsal kitabının ilk beş kitabına veya “Musa’nın Beş Kitabı”na genel olarak verilen isimdir. Hıristiyanlar, bu kitapları Eski Ahit olarak diğer Yahudi metinleri ile beraber ele alırlar. Tevrat kelimesi aynı zamanda sözlü gelenekler kadar pek çok metni de kapsayan Yahudi yasasının tüm alanı için de kullanılabilir.

Musa’nın Beş Kitabı, Yahudi inancını yöneten 613 yasa için temeldir ve dünyanın en büyük üç tektanrıcı inancı – Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam – için esastır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

YARATILIŞ (Tekvin): İsrailoğulları, İbrahim, İshak ve Yakup ve ailelerinin tarihi kadar yaratılış hikayesini de anlatır.

ÇIKIŞ (Mısır’dan Çıkış): Musa’nın On Emir’i almasını da içeren, Mısır’dan Kenan’a yapılan toplu göçü aktarır.

LEVİLİLER (Leviticus): İbadet etmenin kurallarını ve uygulamalarını içerir.

SAYILAR (Çölde Sayım): İsrailoğullarının çölde yaptıkları yolculukla ilgilidir.

TESNİYE (Yasanın Tekrarı):  İsrail tarihini ve ahlak öğretilerini nakleden Hazreti Musa tarafından ömrünün sonunda yaptığı konuşmalardan oluşur.

Beş kitabın Hazreti Musa’ya Sina Dağı’nda verilmiş olduğuna geleneksel olarak inanılır. Alternatif tezler, Tevrat’ın başlangıcının Sina Dağı’nda verildiğini, ama vahiylerin Hazreti Musa’nın hayatı boyunca devam ettiğini iddia eder.

Arkeologlar, tarihsel olarak Tevrat’ın M.Ö. 10. ve 6. yüzyıllar arasında bir yerde yazıldığını düşünüyorlar. Belgeci tezlerin taraftarları, ki bu Ortodoks Yahudilere göre sapkınlıktır, orijinal beş kitabın dört kaynaktan geldiğine sonradan beşinci yazar veya redaktör tarafından birleştirilerek tek bir kitapta toplandığını iddia ederler. Bu tezi destekleyen deliller ise Tanrı için çeşitli isimler kullanılması, değişen yazı şekilleri ve hikayelerin tekrarıdır.

Başlangıçtan bu yana Tevrat’a, tümüyle anlaşılması için elzem olan sözlü bir gelenek eşlik etmiştir. Sözlü geleneği yazmaya kalkışmak kafirlikle eş tutulmasına rağmen bunu yapmanın gerekliliği Mişna’nın yaratımına giderek, sonunda görünür hale gelmiştir. Sonraları hahamlar bu iki metini tartıştıkça ve münazara ettikçe Talmud, onların tartışmalarını toparlamak amacıyla yazılmıştır.

Yahudi geleneği, sayısız kanun ve gelenekler türetmek için Tevrat’ın metinlerini kullanır. Haham bilginler, anlamları için her kelimenin üzerinde tüm ömürlerini harcamaktadırlar.

Elle İbranice olarak yazılmış Tevrat tomarı, 304.805 kelime içerir ve yazmak bir yıldan fazla zaman alabilir. Eğer tek bir hata yapılırsa, tüm tomar geçersiz sayılır.

KaynakDinlerin Doğuşu
Avatar
Bilgeliği aramak bilgeliktir.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir


YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz