Yoga’nın Gücü

0
629

Yoga, sinir sistemini düzenleyen, bedeni, zihni ve ruhu dengeleyen bir yaşam biçimidir.

Kadim Hint külliyatında Yoga’ya atıfta bulunan en eski kaynak Katha Upanişad‘dır. Upanişad‘lar dışında yine aynı dönemde yazılan (MÖ 5. Yüzyıl) Bhagvad Gita‘da da Yoga’dan bahsedilir. Yoga, Hindistan’ın insanlığa sunduğu en güzel hediyelerden biridir. Yoga uzmanı Shalini Parekh, Yoga’yı temel olarak ruh, zihin ve bedeni dengelemek amacıyla düzenlenmiş fiziksel ve zihinsel faaliyetler toplamı olarak tanımlamaktadır. “Yoga farklı asanalar, nefes alma egzersizleri ve meditasyondan oluşan bir bütündür.”

Yoga, Hindistan’da ruhsal faaliyeti içeren bir yaşam biçimi olarak kabul edilir. Batı’nın buna daha çok bir fiziksel egzersiz olarak yaklaşmasına karşın, son yıllarda işin ruhani boyutu da önem kazanmaktadır. Yoga, tarih içinde farklı şekillerde algılanmaya ve uygulanmaya başlandı. Bu farklı yaklaşımlar, değişik anlayış ve öğretilerin doğmasına neden oldu. Bu öğretilerden biri olan Raja Yoga veya Astanga Yoga (Patanjali Yoga) insan bilincinin denetimi üzerine odaklanmıştır.

Patanjali Aştanga‘dan farklı olan Astanga Vinyasa Yoga‘nın başlangıcı Vamam Rishi tarafından derlenen Yoga Korunta metinlerine dayanır ve modern çağlarda Pattabhi Jois tarafından geliştirilmiştir.

Özellikle Batı’da popüler olan Hatha Yoga‘nın geliştirilmesi, bir 15. Yüzyıl bilge kişisi olan Yogi Swatmaram tarafından sağlanmıştır. Hatha Yoga, zihin ve beden dengesini fiziksel hareketler, kontrollü nefes alma, arınma ve zihnin meditasyon ile sakinleştirilmesi yoluyla sağlar. Bedendeki fiziki merkezlerin (çakra) uyarılması ile enerji sağlanması esasına dayanan Kundalini Yoga da yaygın olarak taraftar bulan bir Yoga okuludur. Bir diğer Yoga anlayışı olan Iyengar Yoga, Hatha Yoga‘nın farklılaşmış bir dalıdır ve bazı beden pozisyonlarının uzun süre yapılması esasına dayanır.

Yoga’nın temeli asanaların uygulanmasına dayanır ki her birinin özel fiziki ve ruhsal yararları bulunmaktadır. Oniki asananın bir arada uygulandığı Surya Namaskar yoga uygulayıcıları arasında en popüler olan sistemdir.

Yoga sağlıklı bir vücuda kavuşmak, stresten kurtulmak ve mutlu olabilmek için çözüm yolu olabilecek yolları göstermektedir. Yoga, bütünselliği olan sağlıklı bir yaşam için yeni bir hayat tarzı önermektedir.

KaynakHindistan Büyükelçiliği, 'Hindistan'a Bakış'
Yogi
Sağlık Zenginliktir. Huzur Mutluluktur. Yoga Size Yolu Gösterir.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir


YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz